Fundația „Virtute et Sapientia” a Universității din București

Susținem valorile educației și științei prin proiecte și activități care valorifică experiența didactică, de cercetare și implicare socială a comunității academice a UB.

PROMOVĂM EXCELENȚA

prin proiecte și programe destinate comunităților locale, grupurilor și persoanelor aflate în nevoie.

SUSȚINEM EDUCAȚIA

prin evenimente de responsabilitate socială, școli de vară și workshop-uri dedicate elevilor, studenților și cadrelor didactice

SUSȚINEM ȘTIINȚA

 prin organizarea și derularea de congrese, conferinţe, sesiuni de comunicări, colocvii și simpozioane.

#FUNDAȚIA. O INIȚIATIVĂ A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

Cu o istorie de peste 150 de ani, UB este astăzi un spaţiu academic dinamic și incluziv, centrat pe student și caracterizat prin creativitate și inovare.

Instituţie de excelenţă atât în educaţie, cât și în cercetare, Universitatea din București a făcut o prioritate din pregătirea studenţilor săi pentru viaţă și profesie. Actor central al învăţământului superior românesc și european, UniBuc este o instituţie aflată într-un permanent proces de internaţionalizare, deschisă spre multiculturalitate și diversitate. Iar apartenenţa la CIVIS – Universitatea Civică Europeană vine să confirme încă o dată că UB este o organizaţie puternic ancorată în transformările societale ale lumii actuale.

DESCOPERĂ UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Prof. univ. dr. Marian Preda

Cuvântul rectorului UB

„Universitatea din București se află într-un proces dinamic de transformare cu scopul de a se afirma tot mai mult ca o universitate fanion, o universitate europeană, eficientă și echitabilă, orientată spre viitor, promotoare a valorilor știinţei, cunoașterii și societăţii deschise, un creuzet pentru elitele știinţifice și sociale ale României, o universitate pentru generaţiile viitoare și pentru viitorul ţării.

Așa cum știţi, UB este în prezent, împreună cu alte opt prestigioase universităţi europene, parte a Alianţei CIVIS. Această apartenenţă reprezintă pentru noi deopotrivă o uriașă oportunitate și o mare responsabilitate. În acest sens suntem ferm hotărâţi să facem totul pentru a atinge cele mai înalte standarde în educaţie și cercetare, atât ca parte a misiunii asumate de Universitatea din București, cât și ca o componentă-cheie a conceptului de universitate europeană.”

Fii alături de Fundația UB!

Ultimele noutăți

SEED, primul proiect al Fundației UB

Universitatea din București, prin Fundația „Virtute et Sapientia”, cu sprijinul Consiliului Național al Elevilor, Agenției „Împreună” și World Vision România a dezvoltat programul SEED – Sprijin Educațional pentru Elevii Defavorizați.[…]

Read more

Universitatea din București lansează #FUNDAȚIA

În cadrul unei conferințe de presă care va avea loc joi, 22 aprilie 2021, începând cu ora 11:00, reprezentanți ai Universitatea din București, ai mediului de afaceri și ai mediului[…]

Read more

UB, Universitatea din inima Bucureștiului

Universitatea din București este inima unui oraș multicultural și cosmopolit, presărat cu numeroase muzee, palate, case memoriale, teatre, cinematografe, biblioteci și galerii de artă. Îmbinând vechiul cu noul, Bucureștiul este[…]

Read more