Legislație

Sponsorizarea 


Cadrul legal românesc cuprinde Legea nr. 32 din 1994 privind sponsorizarea și Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Legea poate fi consultată aici.

Potrivit art. 21 alin. 4 lit. p) din Codul Fiscal, contribuabilii care efectuează sponsorizări potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea pot scădea din impozitul pe profit datorat statului sumele aferente în limita minimă, astfel:

  • 3‰ din cifra de afaceri;
  • 20% din impozitul pe profit datorat

Acordarea de bunuri în mod gratuit/ donații materiale în cadrul acțiunilor de sponsorizare nu se constituie în livrare de bunuri (transfer al dreptului de proprietate asupra bunurilor de la proprietar către o altă persoană), în sensul art. 128 alin. 1 din Codul Fiscal și, de aceea, sunt scutite de aplicarea taxei pe valoare adăugată (TVA).

Potrivit art. 8 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, persoanele fizice sau juridice române care efectuează sponsorizări beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizării, în condițiile legii.

Persoanele fizice sau juridice străine care datorează statului român un impozit pentru un venit realizat în România și care efectuează sponsorizări beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul în lei al sponsorizării, în aceleași cote aplicabile persoanelor fizice sau juridice române. Persoanele fizice și juridice pot face donații si redirecționând 3,5% , respectiv 20% din impozitul pe venit.

Ghidul fiscal redirecționare a 20% din impozitul pe profit pentru persoanele juridice este disponibil aici, iar detalii cu privire la Formularul 230 prin care persoanele fizice pot redirecționa 3,5% din impozitul pe venit Fundației „VIRTUTE et SAPIENTIA” a Universității din București poate fi descărcat de aici, împreună cu Formularul.

AJUTĂ-NE SĂ AJUTĂM!

Durează doar câteva momente!

Date cu caracter personal

Fundația „VIRTUTE et SAPIENTIA” a Universității din București are calitatea de Operator de date cu caracter personal.

Fundația prelucrează datele cu caracter personal (date de identitate, date de stare civilă, adresă, telefon, profesie, loc de muncă, situația familială, situația economică și financiară, date bancare, date privind starea de sănătate și alte asemenea date) ale beneficiarilor (copii, adulți, membrii familiilor acestora).

Stocarea acestor date și transmiterea lor către autorități publice sau private, naționale sau internaționale, altor fundații și asociații, mass-media, care au competență în soluționarea problemelor beneficiarilor, se realizează în conformitate cu prevederile legale, inclusiv cele prevăzute de Regulamentul General privind Protecția Datelor 2016/679/UE referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date („Regulamentul”), ce este aplicabil de la 25 mai 2018.

 

 

 

Orice prelucrare de date cu caracter personal se face cu bună credință, în mod adecvat, pertinent și neexcesiv, prin raportare la scopul pentru care datele sunt colectate și ulterior prelucrate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Fiecare utilizator a luat la cunoștință, sub semnătură, prevederile privind confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal cuprinse în Politica de Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal.

Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/679/UE, beneficiarii au dreptul de acces, de intervenție asupra datelor si de a nu fi supuși unor decizii individuale. Totodată, au dreptul să se opună prelucrării datelor personale și să solicite ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, beneficiarii se pot adresa Fundației „VIRTUTE et SAPIENTIA” a Universității din București printr-o cerere scrisă, datată și semnată. Beneficiarilor li se garantează și dreptul de a se adresa justiției.

 

Politica Privind Protecția Datelor Cu Caracter Personal

Sari la conținut